LIBIK BARAKOHAR
Od konce 19. století, kdy bylo plemeno uznáno, se plemenný standard mnohokrát více nebo méně měnil a v nejrůznějších publikacích lze nalézt řadu jeho verzí. Česká republika, jako členská země Mezinárodní kynologické federace FCI je povinna respektovat standard země původu plemene. Aktualizované a momentálně platné verze standardu ve světových jazycích (angličtina, francouzština, němčina, španělština) jsou publikovány na serveru FCI, poslední český překlad z roku 1998 je zde .

Nejrůznější popisy plemene jsou k nalezení v atlasech psů. Mezi nekrásnější z nich patří ten, který publikoval v roce 1903 Václav Fuchs ve své knize: Všecky druhy psů slovem i obrazem (Nezbytný rádce pro každého majitele a milovníka psů) dávno před tím, než se první irský teriér dostal do Čech a je dost dobře možné, že jde o vůbec první český popis tohoto plemene.

Využití irských teriérů se v průběhu doby měnilo a odráží  postupné změny ve společnosti. Z původně typicky pracovních zvířat se dnes irský teriér uplatňuje hlavně jako společník. Je to dáno jedním z nejcharakterističtějších rysů jeho povahy - téměř neomezenou tolerancí k lidem a především k dětem. Některá zvířata našla uplatnění mezi záchranáři, jako asistenční psi, u policie je ověřována jejich použitelnost pro hledání drog. Aktivní majitelé tuto rasu využívají v agility. Jeho využívání v myslivosti neustále klesá. Přesto dodnes existují myslivecké chovy a dá se pozorovat poměrně výrazna diverzita mezi pracovními a společenskými liniemi. Na jedné straně probíhá selekce na udržení nebo zvýšení  agresivity potřebné pro práci v lese, na druhé straně jsou patrné tendence opačné a zvířata jsou selektována spíš podle exteriéru a předpokladů snadné socializace.